Kongressen

Utrikespolitik avgör inte val, sägs det. Men stämmer det i år? USA-kännaren Andreas Utterström diskuterar Iran, Kina, Demokraternas väg framåt och varför utrikespolitik kan gynna Trump i valet.

Direct download: Utter_utrikes_klar_sisa.mp3
Category:general -- posted at: 3:19pm EDT

1