Kongressen – amerikansk politik på svenska

Det kommer en tid efter Donald Trump. USA-kännaren Johan Ingerö diskuterar vilka grupper som kan styra Republikanerna efter Trump, hur väljarbasen ska expanderas och om en Trumpdynasti håller på att skapas.

Direct download: Inger_Trump_klar.mp3
Category:general -- posted at: 5:27pm CEST

1