Kongressen – amerikansk politik på svenska

Valet är här. En rad experter diskuterar vad vi bör hålla koll på innan, under och efter valet. Och hur slutar det? Gäster: Karin Nelsson, Olle Wästberg, Andreas Utterström och Sanna Torén Björling.

Direct download: Experterna-_Sa_slutar_valet_klar.mp3
Category:general -- posted at: 7:54am CET

1