Kongressen – amerikansk politik på svenska

Kampanjexperten Simon Rosengren diskuterar hur AI, poddar och nya trender förändrar politiska kampanjer i USA.

Direct download: S_frndrar_AI_politiken.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1