Kongressen – amerikansk politik på svenska

Följ med statsvetaren Claus Stolpe på en resa bland fakta och skrönor, från Adams till Trump, via ett märkligt CV och Seinfeld.

Direct download: Det_visste_du_inte_om_presidenten.mp3
Category:general -- posted at: 10:13am CEST

1