Kongressen – amerikansk politik på svenska

I två avsnitt presenterar journalisten och författaren Karin Henriksson anledningarna till varför Biden respektive Trump vinner valet i november.

Direct download: Darfor_vinner_Biden.mp3
Category:general -- posted at: 10:50am CEST

1