Kongressen – amerikansk politik på svenska

Trumps rättegång och studentprotester präglar våren i New York. USA-kännaren Gustaf Reinfeldt är nyss hemkommen från metropolen och analyserar läget.

Direct download: Rapport_fran_New_York-_Trumpprocesser_och_studentprotester.mp3
Category:Politics -- posted at: 11:11am CEST

1