Kongressen – amerikansk politik på svenska

Författaren Karin Henriksson och statsvetaren Claus Stolpe diskuterar nya mätningar efter Trump-domen. Har vinden vänt? Och hur mycket juridik behöver man kunna för att förstå amerikansk politik?

Direct download: Har_opinionen_svangt_Trump_Biden_och_juridiken.mp3
Category:Politics -- posted at: 10:17pm CEST

1