Kongressen

I Demokraternas första debatt stod fem kandidater på scenen, men bara två utmärkte sig: Hillary Clinton och Bernie Sanders. Även om Sanders rör om i grytan så leder Clinton fortfarande klart i mätningarna. Idag analyserar vi debatten och undrar om det egentligen behövs fler debatter för Demokraterna?

Gäst: Martin Orup, debattexpert

Direct download: Demokraternas_forsta_debatt.mp3
Category:general -- posted at: 12:48pm EDT

1