Kongressen – amerikansk politik på svenska

Sanna Torén Björling, tidigare USA-korrespondent på DN, diskuterar dödsstraffet i USA. Hur vanligt är det? Hur stort är stödet? Och kan det avskaffas i hela landet?

Direct download: Ddsstraffet_lever_vidare_i_USA.mp3
Category:general -- posted at: 10:28am CEST

Trump och Biden möts igen. Statsvetaren Oskar Örn förklarar vilka delstater som avgör presidentvalet.

Direct download: Returmatch_vntar_-_hr_avgrs_valet.mp3
Category:general -- posted at: 10:48am CEST

Statsvetaren Aksel Sundström förklarar hur unga missgynnas i amerikanska val och vilka konsekvenser det kan få för demokratin.

Direct download: S_missgynnas_unga_politiker_i_USA.mp3
Category:general -- posted at: 11:24am CEST

1