Kongressen – amerikansk politik på svenska

Sanna Torén Björling, tidigare USA-korrespondent på DN, diskuterar om Bidens låga förtroendesiffror kan få honom att inte ställa upp i presidentvalet.

Direct download: Kan_Biden_hoppa_av.mp3
Category:general -- posted at: 9:30am CEST