Kongressen – amerikansk politik på svenska

USA-kännaren Andreas Utterström ikläder sig rollen som kampanjstrateg för Biden och Trump. 

Direct download: Darfor_ar_det_fordel_Trump.mp3
Category:general -- posted at: 10:50am CEST

1